DXCC Statistic for 3DA0RU


Statistic for EU DXCC continent

160M80M60M40M30M20M17M15M12M10M6M3M13CM
CW9287972533211931293159584236422510100
FT8253694647153026502027290542804330364311
SSB183271123844178621341597345

Statistic for AS DXCC continent

160M80M60M40M30M20M17M15M12M10M6M3M13CM
CW306264957486824311273584831
FT81827813854124675767773112928111
SSB1328569813738712

Statistic for AF DXCC continent

160M80M60M40M30M20M17M15M12M10M6M3M13CM
CW5923232125312316
FT86222028294332355241
SSB5263331232010

Statistic for OC DXCC continent

160M80M60M40M30M20M17M15M12M10M6M3M13CM
CW12252346212093
FT81614111791226010536561
SSB575293

Statistic for SA DXCC continent

160M80M60M40M30M20M17M15M12M10M6M3M13CM
CW329127521524745133
FT857041132353643652748
SSB19710913910

Statistic for NA DXCC continent

160M80M60M40M30M20M17M15M12M10M6M3M13CM
CW82216132713781168762134877497
FT811330342798612389627341040952455
SSB13475504459185180